Wij stimuleren duurzame ontwikkeling van de regio

Bekijk hier de video van de Barometer

Creatief, communicatief en slagvaardig

Stedeling ondersteunt gemeenten en provincies bij het realiseren van ambities voor een duurzame ontwikkeling van de regio, bij de volgende stap in de energietransitie en omgevingseffectrapportage (OER). Co-creatie, kennisdelen, verkennen en experimenteren zijn de leidende principes van Stedeling.

Goede oplossingen ontstaan daar waar mensen kennis delen en samenwerken. Verkennen en experimenteren zijn wezenlijk voor het creatieve proces. Niet te snel kiezen voor wat voor de hand ligt, geduldig zijn en oplossingen laten ontstaan. Alleen dan is er kans op het realiseren van een integrale visie en een samenhangend plan.

 

Gemeente Amersfoort (advies)

Snelle en professionele reactie. Ik vroeg met spoed om hulp en kreeg een inhoudelijk deskundig advies. Aansluitend volgende een goede begeleiding bij een sessie over dit advies.

Gerry Zwier

Programmamanager Stadshart/Langs Eem en Spoor

Gemeente Amersfoort (Bruidsschat)

Peter heeft bergen werk verzet (met vele collega’s binnen ons stadhuis) om de bruidsschat voor het omgevingsplan te schiften in houden, schrappen of aanpassen. Met de complimenten van de gemeenteraad mooi resultaat bereikt!

Carolien Drupsteen

Programmamanager Omgevingswet
Provincie Zeeland, Annebeth Korteweg

Provincie Zeeland

In de periode van juni 2017 tot april 2018 heeft Peter van de Laak ondersteuning geboden in de m.e.r. procedure rondom het Omgevingsplan 2018. Hij heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld en tussentijdse MER rapportages beoordeeld. Een uitdaging omdat het Omgevingsplan 2018 een overbruggingsplan is naar een nieuwe Omgevingsvisie, waarin alleen op hoofdlijnen nieuw beleid wordt vastgesteld. Peter heeft zich hierin zeer kundig getoond op milieugebied en zijn uitgebrachte adviezen lagen recht in lijn met die van de Commissie voor de m.e.r.

Annebeth Korteweg

Projectleider Digitalisering Omgevingswet
Omgevingsdienst IJsselland, André de Boer

Omgevingsdienst IJsselland

Peter heeft in de opbouw van onze nieuwe organisatie een belangrijke bijdrage geleverd aan de opzet van het project energie en duurzaamheid. Door de juiste contacten te leggen in de regio heeft hij veel informatie weten op te halen die hij als bouwstenen heeft gebruikt voor de door hem geschreven projectplannen. Daardoor verliep het besluitvormingsproces rond het projectplan 2018 soepel, en is er, ook met het projectplan 2019, een goede basis gelegd voor de concrete uitvoering van de energietaken vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de Omgevingsdienst IJsselland.

André de Boer

Manager Team Advies
Home
Peter van de Laak

Stedeling is Peter van de Laak. Mijn toegevoegde waarde is mijn creativiteit, helder en slagvaardig communiceren en organiserend vermogen. Ik bedenk en organiseer creatieve werksessies en schakel snel tussen strategische opgaven en operationele doelen. In projecten waarvan nog niet helemaal duidelijk is wat het eindresultaat moet zijn en hoe tot dat eindresultaat te komen, ben ik in mijn element. Dan komt mijn creativiteit en verbeeldingskracht het meest tot zijn recht. 

Missie

“Ik ondersteun gemeenten, provincies en omgevingsdiensten bij het realiseren van hun ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling en de implementatie van de Omgevingswet. Wat mij beweegt is een bijdrage leveren aan de transitie van het omgevingsbeleid en de ontwikkeling naar een duurzame stad.”

De ontwikkeling van duurzame steden en gemeenschappen is een van de UN Sustainable Development Goals:
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-11-veilige-en-duurzame-steden/

 

Opdrachtgevers en aanbevelingen