Wij stimuleren duurzame ontwikkeling van de regio

Het verhaal van de regio

Wij gaan graag met u in gesprek over duurzame ontwikkeling van uw regio. Een samenhangende aanpak is nodig van de economie, kwaliteit van leven en bescherming van natuurlijke systemen. De uitdagingen verschillen per regio, dat geldt ook voor de bestuurlijke samenwerking. De grenzen van de regio liggen niet vast, maar een samenwerking tussen meerdere gemeenten ligt het meest voor de hand. Een wenkend perspectief kan daarbij de sleutel zijn.

Stichting Duurzame Stad en Regio

Onlangs zijn we begonnen met de Stichting Duurzame Stad en Regio, waarin verschillende professionals samenwerken om de overgang naar duurzame steden en regio’s te bevorderen.

Onze activiteiten richten zich op:

  • Beleidsadvisering. Het ontwerpen van programma’s en concrete projecten om de transitie naar een duurzame stad te initiëren, voort te zetten en/of te voltooien.
  • Kennisoverdracht. We organiseren workshops en begeleiden studenten in stageopdrachten of pas afgestudeerden in traineeships.
  • Projectmanagement van projecten die een regio duurzamer maken.
  • Bruidsschat omgevingsplan
Bekijk hier de video van de Barometer
Peter van de Laak

Missie

Wij ondersteunen gemeenten en regio’s bij het realiseren van hun ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling. Wij willen bijdragen aan de transitie naar een koolstofarme economie, een rechtvaardige samenleving en het behoud van kwetsbare natuur en biodiversiteit. Onze ambitie ligt in lijn met de Sustainable Development Goals van de VN voor de ontwikkeling van duurzame steden en gemeenschappen. https://www.sdgnederland.nl/SDG/11-duurzame-steden-en-gemeenschappen/

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

  • Autonoom/onafhankelijk
  • Maatschappelijk betrokken
  • Persoonlijke/professionele ontwikkeling
  • Creativiteit
  • Uitdaging

Integriteit, creativiteit en een open houding is wat ons kenmerkt. Onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit de zorg die wij hebben over de toekomst van de planeet en het milieu. Wij investeren in persoonlijke en professionele ontwikkeling, wij zijn een lerende organisatie. Co-creatie en kennisdelen zijn leidende principes. Uitdagende opdrachten, daar gaat het ons om. Uitgedaagd worden wij wanneer opdrachten nog niet scherp zijn afgebakend, maar in samenwerking gestalte moeten krijgen.

Opdrachtgevers en aanbevelingen