Wij stimuleren duurzame ontwikkeling van de stad.

Creatief, communicatief en slagvaardig

Stedeling ondersteunt gemeenten bij het realiseren van ambities voor een duurzame stad, bij de volgende stap in de energietransitie en het opstellen van een omgevingsplan. Co-creatie, kennisdelen, verkennen en experimenteren zijn de leidende principes van Stedeling.

Goede oplossingen ontstaan daar waar mensen kennis delen en samenwerken. Verkennen en experimenteren zijn wezenlijk voor het creatieve proces. Niet te snel kiezen voor wat voor de hand ligt, geduldig zijn en oplossingen laten ontstaan. Alleen dan is er kans op het realiseren van een integrale visie en een samenhangend plan.

Meer over het omgevingsplan
Home

Stedeling is Peter van de Laak. Mijn toegevoegde waarde is mijn creativiteit, helder en slagvaardig communiceren en organiserend vermogen. Ik bedenk en organiseer creatieve werksessies en schakel snel tussen strategische opgaven en operationele doelen. In projecten waarvan nog niet helemaal duidelijk is wat het eindresultaat moet zijn en hoe tot dat eindresultaat te komen, ben ik in mijn element. Dan komt mijn creativiteit en verbeeldingskracht het meest tot zijn recht. 

Missie

“Ik ondersteun gemeenten, provincies en omgevingsdiensten bij het realiseren van hun ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling en de implementatie van de Omgevingswet. Wat mij beweegt is een bijdrage leveren aan de transitie van het omgevingsbeleid en de ontwikkeling naar een duurzame stad.”

De ontwikkeling van duurzame steden en gemeenschappen is een van de UN Sustainable Development Goals:
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-11-veilige-en-duurzame-steden/

 

Opdrachtgevers en aanbevelingen