Aardgasvrij wonen met Stedeling

Aardgasvrij

De overgang naar aardgasvrij is voor iedere gemeente of stad anders. Er zijn nogal wat zaken waar u rekening mee dient te houden. Zomaar van het gas af kan immers niet. Belangrijk is om een strategie te hebben en te bepalen hoe een aardgasvrije wijk of gemeente tot stand kan komen. Hoe zit het met het draagvlak bij de inwoners? Is die al voldoende? Ook de kosten van alle plannen en de financiering ervan dient u in uw achterhoofd te houden.

Wij kunnen u ondersteunen bij het bij elkaar brengen van partijen en het opstellen van een plan van aanpak. Want die moet er uiterlijk eind van 2021 liggen.

Transitievisie Warmte: hoe starten met aardgasvrij?

Eind 2021 moeten alle gemeenten een plan opgesteld hebben hoe zij met aardgasvrij aan de slag gaan. Dit plan – welke in opdracht is van het rijk – wordt de Transitievisie Warmte genoemd. Hierin moet staan in welke wijken van uw gemeente voor 2030 u gaat starten met aardgasvrij. En ook wat een goed en betaalbaar alternatief daarvoor is.

Voor de inwoners en bedrijven van uw gemeente biedt de Transitievisie Warmte een helder beeld. Zij zien daardoor wanneer hun wijk de overstap naar een leven zonder aardgas maakt. Het is voor hen goed om te weten wanneer dat plaats gaat vinden. Zo kunnen ze nu alvast een nieuwe cv-ketel aanschaffen of dat ze nog even de tijd hebben om te bepalen hoe ze van het aardgas af willen gaan.

Waarom zonder aardgas?

Aardgas is een fossiele brandstof en dat houdt in dat er CO2 vrijkomt als je het verbrandt. Bovendien is de voorraad niet oneindig en moet er bijvoorbeeld in Groningen aan gaswinning worden gedaan. Vrijwel alle huizen, scholen, bedrijven, ziekenhuizen en overige gebouwen in Nederland gebruiken nog steeds aardgas. U kunt zich voorstellen dat dat voor een flinke CO2 uitstoot zorgt.

In het Klimaatakkoord is er afgesproken dat we met z’n allen in 2050 de energietransitie hebben gemaakt. Geen aardgas maar duurzame energiebronnen als zon, wind en water.

Aardgasvrij maken van bedrijventerrein?

Wonen zonder aardgas is mogelijk

Wonen zonder aardgas en uitstoot van CO2 is mogelijk. Onder meer door het combineren van:

  • Het gebruik van de eerder genoemde duurzame energiebronnen;
  • Zuinige installaties voor verwarming en warm water;
  • Goede isolatie.

Maak de overstap naar aardgasvrij met Stedeling

Zomaar het gas weghalen is logischerwijs geen optie voor uw gemeente, stad en/of wijk. Een goed plan is dus belangrijk samen met het draagvlak bij de inwoners. Stedeling helpt u graag met het smeden van een goed plan en helpt u in contact te komen met belangrijke partijen. Neem gerust eens contact op voor meer informatie.