Blog

Van milieu naar omgevingseffect rapportage

De Omgevingswet beoogt belangen van ruimtelijke kwaliteit, gezondheid, milieu, natuur…

Lees meer

Kennisconflicten in milieueffectrapportage voorkomen met gezamenlijk feitenonderzoek

De betrouwbaarheid van m.e.r.-onderzoek staat regelmatig ter discussie. Vooral bij…

Lees meer

Milieueffectrapportage: een sterk MER(k)!?

De meningen waren verdeeld tijdens de IenW m.e.r.-dag. MER was…

Lees meer

Stikstofcrisis en het belang van gezamenlijk feitenonderzoek

Het hing in de lucht, de experts die ik ken…

Lees meer

Dashboard stedelijke regio’s: meer inzicht met minder data

De politiek kan meer doen met minder data als er…

Lees meer

Transitieopgaven en luchtvaart zijn een integrale 3D opgave

De energietransitie, duurzame mobiliteit en circulaire economie zijn de nieuwe…

Lees meer

Dashboard voor duurzame stedelijke regio’s

De energietransitie, duurzame mobiliteit en circulaire economie zijn de nieuwe…

Lees meer

Het waterstofperspectief in de energietransistie

De uitzending van Tegenlicht gezien over waterstof? Mooie uitzending, maar…

Lees meer

Lelystad en Schiphol schieten doel voorbij

In 2008 is aan de Alderstafel het besluit genomen om…

Lees meer