Bedrijventerreinen aardgasvrij

Aardgasvrij maken van bedrijventerreinen kan een essentiële bijdrage leveren aan de energietransitie. Weinig gemeenten nemen bedrijventerreinen op in de Transitievisie Warmte die ze eind 2021 moeten vaststellen. Niet zonder reden, want bedrijventerreinen aardgasvrij maken is een complexe opgave.

Op de meeste bedrijventerreinen is er wel een bedrijf dat aardgas nodig heeft voor zijn primaire proces. Een smederij heeft aardgas nodig om metaal te verhitten, wasserijen stoom. De aanleg van een warmtenet is voor die bedrijven geen oplossing, er zijn weinig betaalbare alternatieven. Een bedrijventerrein in één keer van het aardgas afhalen gaat dus niet.

In Amersfoort heeft het Warmtebedrijf een vergunning gekregen voor de exploitatie van twee biomassacentrales. Biomassacentrales liggen politiek gevoelig. De bijdrage aan het terugdringen van de CO2-emissie is sterk afhankelijk van de biomassa die wordt toegepast. De politiek ziet deze centrales als een tijdelijke oplossing. Het biedt de mogelijkheid om een warmtenet betaalbaar en haalbaar te maken. Op langere termijn is aardwarmte een duurzame warmtebron.

De gemeente heeft van elk bedrijventerrein gegevens over de aard van de bedrijfspanden en bedrijfsactiviteiten. Ik heb een analyse gemaakt. Er is vooral vraag naar elektriciteit en ruimteverwarming. Voor midden- en grootverbruikers kan een warmtenet in combinatie met individuele oplossingen uitkomst bieden. De meeste bedrijven zijn kleinverbruiker en zien minder voordelen in het treffen van energiebesparende maatregelen. Ook zijn er bedrijfsverzamelgebouwen met een (onbekende) eigenaar en meerdere huurders. Deze diversiteit maakt de energietransitie complex.

Belemmeringen wegnemen en ondernemers ontzorgen helpt hen verleiden om te investeren in energiebesparende maatregelen. Energiecoaches kunnen inzicht geven in energiebesparingsopties en (vrijblijvend) offertes aanvragen bij bedrijven die deze maatregelen kunnen uitvoeren. Ondernemers die hun ervaringen delen met andere ondernemers, o.a. via het organiseren van bedrijfsbezoeken. Aantrekkelijke leningen, subsidies en fiscale instrumenten zijn nodig om investeringen aantrekkelijk te maken.

De industrie moet nog een grote stap zetten met investeren in energiebesparing en aardgasvrije technieken. Gemeenten moeten de regie durven nemen en tezamen met ondernemers, netbeheerders en warmtebedrijf een begin maken met de uitvoering. Meer weten over het aardgasvrij maken van bedrijventerreinen? Neem dan contact met mij op.

Peter van de Laak
15 februari 2021