Bedrijventerreinen aardgasvrij

Nederland moet van het gas af. Gemeenten zijn aan de slag met het inventariseren van de woonwijken die als eerste van het gas af kunnen. Weinig gemeenten nemen bedrijventerreinen op in de Transitievisie Warmte die ze eind 2021 moeten vaststellen. Niet zonder reden, want bedrijventerreinen aardgasvrij maken is een complexe opgave.

Op de meeste bedrijventerreinen is er wel een bedrijf dat aardgas nodig heeft voor zijn primaire proces. Een smederij heeft aardgas nodig om metaal te verhitten, wasserijen stoom. De aanleg van een warmtenet is voor die bedrijven geen oplossing, er zijn weinig betaalbare alternatieven. Een bedrijventerrein in één keer van het aardgas afhalen gaat dus niet.

In Amersfoort heeft het Warmtebedrijf een vergunning gekregen voor de exploitatie van twee biomassacentrales. Deze biomassacentrales liggen politiek gevoelig. Biomassa verbranden levert geen effectieve bijdrage aan het terugdringen van de CO2-emissie. De politiek ziet deze centrales als een tijdelijke oplossing. Het biedt de mogelijkheid om een warmtenet betaalbaar en haalbaar te maken. Op langere termijn is aardwarmte een duurzame warmtebron.

Van elk bedrijventerrein beschikt de gemeente over gegevens waaruit de aard van de bedrijfsactiviteiten is af te leiden. Ik heb een analyse gemaakt, op een bedrijventerrein is ongeveer de helft van de aanwezige panden een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn meerdere huurders en een onbekende eigenaar, die zijn niet eenvoudig te verleiden. Ook is slechts een handvol bedrijven een midden- of grootverbruiker. De overgrote meerderheid van de bedrijven is kleinverbruiker, die zijn niet verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen.

Belemmeringen wegnemen en ondernemers ontzorgen helpt hen verleiden om te investeren in energiebesparende maatregelen. Energiecoaches bijvoorbeeld die inzicht geven in energiebesparingsopties en (vrijblijvend) offertes aanvragen bij bedrijven die deze maatregelen kunnen uitvoeren. Ondernemers die hun ervaringen delen met andere ondernemers, o.a. via het organiseren van bedrijfsbezoeken. Aantrekkelijke leningen, subsidies en fiscale instrumenten om investeringen aantrekkelijk te maken.

De industrie maakt nog te weinig tempo met energiebesparing. Aardgasvrij maken van bedrijventerreinen kan een essentiële bijdrage leveren. Gemeenten moeten de regie durven nemen en tezamen met ondernemers, netbeheerders en warmtebedrijf een begin maken met de uitvoering.

Peter van de Laak
22 december 2020