Dashboard voor duurzame stedelijke regio’s

De energietransitie, duurzame mobiliteit en circulaire economie zijn de nieuwe uitdagingen. De stedelijke regio is daarbij een cruciale actor. In veel regio’s ontbreekt weliswaar een eigen regionale autoriteit, maar elke regio heeft wel haar eigen kenmerkende economische sleutelactiviteiten, (infra)structuur en interactie met het achterland. Afwegingen en besluiten over energietransitie, mobiliteit en circulaire economie dienen op die structuur en dynamiek te zijn afgestemd.

In de publicatie ‘Dashboard voor stedelijke regio’s’ is het idee van een dashboard als kompas voor duurzame ontwikkeling toegelicht en uitgewerkt. We zijn nu op zoek naar een pilot. Het doel is het ontwikkelen van een operationeel geautomatiseerd dashboard, waarmee de samenhangen tussen economisch vestigingsklimaat, kwaliteit van leven en ecologische draagkracht zijn te visualiseren.

Het dashboard biedt een oplossing voor enkele problemen waarmee gemeenten worstelen. Zo is het opstellen van concrete meetbare doelen vaak geen eenvoudige opgave. Bestuurders en burgers hebben er verschillende ideeën over, want de belangen kunnen erg uiteenlopen. Het dashboard maakt het mogelijk om de discussie over doelen te structuren.

Informatie over de economie en sociale staat van de stad, milieu en natuur is veelal versnipperd en onvolledig. Het is niet altijd duidelijk welke informatie bruikbaar is voor het monitoren van de doelen van de gemeente. Het dashboard helpt om een betere structuur aan te brengen in de informatievoorziening.

De ambitie is om het dashboard te automatiseren. Het verzamelen van de benodigde informatie is vaak een hele klus. Veel relevante data is beschikbaar in diverse databases bij o.a. omgevingsdiensten, provincie en CBS, maar niet altijd toegankelijk. Bovendien zijn meestal nog bewerkingen van die data nodig. Door rekenapplicaties te ontwikkelen, is informatie te ontsluiten en met elkaar te verbinden.

Wil je meer informatie en het boekje ontvangen, neem dan contact op met mij.

Peter van de Laak
06-41979398