Het waterstofperspectief in de energietransistie

De uitzending van Tegenlicht gezien over waterstof? Mooie uitzending, maar wat ik heb gemist zijn de harde cijfers en de feiten. Want laten we wel wezen, er moeten nog heel wat meer windturbines en zonneparken worden gebouwd voordat er in Nederland een overschot ontstaat aan duurzame elektriciteit. Zeker wanneer die kolencentrales dicht gaan. Grootschalige opslag van waterstof is nog ver weg. Voor meer realisme verwijs ik naar de visie van Over Morgen “De positie van waterstof in de energietransitie”.

De economische, sociale en ecologische implicaties van de energietransitie zijn nog niet goed in beeld. Dat is broodnodig voor het maken van de goede afwegingen. De politieke discussie verengt zich tot een discussie over het tegengaan van klimaatverandering. We moeten zeker meer grote windparken bouwen, vooral op zee. We draven een beetje door als we denken dat iedere gemeente wind- en zonneparken nodig heeft. De mogelijkheid is zelfs geopperd om windturbines aan te leggen in natuur- en landschapsparken. De NOVI wordt node gemist.

We moeten ons veel meer druk maken over het substantieel terugdringen van het energieverbruik. Daarmee worden bedrijven en burgers geholpen. Bedrijven versterken hun concurrerend vermogen. Burgers zijn beter af met meer comfort in de woning en geld in de portemonnee. In de uitzending van Tegenlicht werd het voorzien van woningen met waterstof gepresenteerd als een oplossing voor woningen die moeilijk zijn te isoleren. Ja dat is het paard achter de wagen spannen. Bovendien aardgasleidingen hebben niet het eeuwige leven, een vernieuwing van het aardgasnet is dan onvermijdbaar.

Wat voor probleem lossen we op met de energietransitie? Laten we eerlijk zijn. Het is belangrijk, maar de bijdrage en oplossing van Nederland aan de klimaatverandering moeten we natuurlijk niet overschatten. Als we op grote schaal inzetten op isolatie van bestaande woningen, bouwen van energie-neutrale woningen en de elektrische auto maken we al een heel grote stap. Minder lawaai, fijnstof en stikstof is goed voor de gezondheid van mens en natuur. Een aantrekkelijke toekomstbestendige woningvoorraad en leefbare buurten zijn goed voor het vestigingsklimaat.

De keuze is aan de energie-intensieve industrie of ze overstapt op waterstof of duurzame elektriciteit. Maak de energie-intensieve industrie zelf verantwoordelijk voor de aanvoer van primaire duurzame grondstoffen. Hetzij door te investeren in grootschalige windenergie of in zonneparken en waterstoffabrieken in Noord-Afrika. Dat valt toch onder de noemer van circulaire economie? Een heffing op CO2 kan dat proces alleen maar bevorderen.

Peter van de Laak
12 februari 2019