Wel of geen m.e.r.-plicht?

Met enige regelmaat word ik benaderd met de vraag of voor een initiatief een milieueffectrapportage moet worden uitgevoerd. Het is voor initiatiefnemers niet altijd duidelijk of voor een project een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. Soms kan een m.e.r.-beoordeling voldoende zijn. Er is nog een derde mogelijkheid, namelijk het opstellen van een Aanmeldnotitie m.e.r. In dit blog leg ik uit wat het verschil is tussen deze drie procedures en hoe te bepalen welke procedure van toepassing is.

M.E.R. plicht ja of nee?

 

Het Besluit milieueffectrapportage bevat twee bijlagen. In bijlage C staan de activiteiten waarvoor een MER moet worden opgesteld. Het gaat doorgaans om grote projecten, zoals de aanleg of uitbreiding van snel- en spoorwegen en de oprichting van industriƫle installaties. In kolom 1 staan de activiteiten, kolom 2 bevat een specificatie van de omvang, schaalgrootte of capaciteit van de activiteit (gevallen). Als een activiteit niet voldoet aan de criteria van kolom 2 is een m.e.r.-beoordeling nodig.

In bijlage D staan de activiteiten waarvoor een m.e.r.-beoordeling verplicht is. Een m.e.r.-beoordeling houdt een onderzoek in naar mogelijk belangrijke milieugevolgen van de activiteit. Belangrijke milieugevolgen zijn bijvoorbeeld onomkeerbare schade aan natuur en gevolgen voor de gezondheid door luchtverontreiniging. Het doel van de m.e.r.-beoordeling is aantonen dat er geen belangrijke milieugevolgen zijn te verwachten. Belangrijke milieugevolgen zijn eventueel te voorkomen door het treffen van preventieve of curatieve maatregelen die de milieugevolgen aanmerkelijk verminderen.

Voorbeelden van activiteiten waarvoor een m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd, zijn een landinrichtingsproject en stedelijk ontwikkelingsproject. Ook voor deze activiteiten staan in kolom 2 criteria genoemd waarboven een m.e.r.-beoordeling verplicht is. Voor een landinrichtingsproject gaat het om een oppervlakte van 125 hectare of meer. Een stedelijk ontwikkelingsproject moet minimaal een oppervlakte van 100 hectare of meer hebben. Of een aangesloten gebied omvatten met 2000 of meer woningen.

Stedelijke ontwikkelingsprojecten van een dergelijke omvang worden vaak niet meer uitgevoerd. Veelal gaat het om kleinere woningbouwprojecten van enkele honderden woningen. In dat geval is het opstellen van een Aanmeldnotitie m.e.r. verplicht. Ook deze aanmeldnotitie heeft tot doel te motiveren dat er geen noodzaak is voor het uitvoeren van een milieueffectrapportage. De aanmeldnotitie is in wezen niet meer dan een samenvatting van de uitgevoerde milieuonderzoeken. Over de aanmeldnotitie dient het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders, een afzonderlijk besluit te nemen. De aanmeldnotitie wordt daarna als bijlage toegevoegd aan het bestemmingsplan.

Peter van de Laak
16 augustus 2021