Blog

Milieueffectrapportage op een kantelpunt

Tijdens de Nationale Milieudag van de VVM, het netwerk van…

Lees meer

Wel of geen m.e.r.-plicht?

Met enige regelmaat word ik benaderd met de vraag of…

Lees meer

Aanmeldnotitie m.e.r.

Voor activiteiten die vermeld staan in bijlage D van het…

Lees meer

Omgevingsplan en sturen van maatschappelijke opgaven

Het omgevingsplan bevat de juridische regels voor de fysieke leefomgeving….

Lees meer

Voorkom detailzucht omgevingsplan

In het omgevingsplan staat centraal een evenwichtige toedeling van functies…

Lees meer

Bruidsschat door een zeef halen

De Bruidsschat bevat 600 wetsartikelen die met de inwerkingtreding van…

Lees meer

Warmtetransitie is maatwerk

In verschillende proeftuinen wordt gezocht naar oplossingen voor het aardgasvrij…

Lees meer

Energietransitie en Omgevingswet

De meeste gemeenten hebben een omgevingsvisie in voorbereiding of zelfs…

Lees meer

Lokaal eigendom

Voor grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit op land is het…

Lees meer