Blog

Warmtetransitie is maatwerk

In verschillende proeftuinen wordt gezocht naar oplossingen voor het aardgasvrij…

Lees meer

Energietransitie en Omgevingswet

De meeste gemeenten hebben een omgevingsvisie in voorbereiding of zelfs…

Lees meer

Lokaal eigendom

Voor grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit op land is het…

Lees meer

Bedrijventerreinen aardgasvrij

Aardgasvrij maken van bedrijventerreinen kan een essentiĆ«le bijdrage leveren aan…

Lees meer

RES ontregelt de ruimtelijke ordening van Nederland

Wie de Regionale Energie Strategie (RES) heeft bedacht, zal zich…

Lees meer

Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van m.e.r.?

Die vraag beantwoorden is niet zo eenvoudig zo blijkt uit…

Lees meer

Van milieu naar omgevingseffect rapportage

De Omgevingswet beoogt belangen van ruimtelijke kwaliteit, gezondheid, milieu, natuur…

Lees meer

Kennisconflicten in milieueffectrapportage voorkomen met gezamenlijk feitenonderzoek

De betrouwbaarheid van m.e.r.-onderzoek staat regelmatig ter discussie. Vooral bij…

Lees meer

Milieueffectrapportage: een sterk MER(k)!?

De meningen waren verdeeld tijdens de IenW m.e.r.-dag. MER was…

Lees meer