Blog

Economische groei of degrowth?

In de Volkskrant van zaterdag 6 januari las ik het…

Lees meer

Omgevingseffect – rapportage

Voor Rijkswaterstaat heb ik een verkenning uitgevoerd naar de kansen…

Lees meer

Afstandsnorm voor windturbines

Een afstandsnorm voor windturbines is nodig om gezondheidsschade bij omwonenden…

Lees meer

Zonne-energie, kansen en risico’s

Het aandeel zonne-energie in Regionale Energie Strategie (RES1.0) regio’s is…

Lees meer

Bruidsschat omgevingsplan

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 12 oktober jl. een…

Lees meer

Milieueffectrapportage op een kantelpunt

Tijdens de Nationale Milieudag van de VVM, het netwerk van…

Lees meer

Wel of geen m.e.r.-plicht?

Met enige regelmaat word ik benaderd met de vraag of…

Lees meer

Aanmeldnotitie m.e.r.

Voor activiteiten die vermeld staan in bijlage D van het…

Lees meer

Omgevingsplan en sturen van maatschappelijke opgaven

Het omgevingsplan bevat de juridische regels voor de fysieke leefomgeving….

Lees meer