Blog

Voorkom detailzucht omgevingsplan

In het omgevingsplan staat centraal een evenwichtige toedeling van functies…

Lees meer

Bruidsschat door een zeef halen

De Bruidsschat bevat 600 wetsartikelen die met de inwerkingtreding van…

Lees meer

Warmtetransitie is maatwerk

In verschillende proeftuinen wordt gezocht naar oplossingen voor het aardgasvrij…

Lees meer

Energietransitie en Omgevingswet

De meeste gemeenten hebben een omgevingsvisie in voorbereiding of zelfs…

Lees meer

Lokaal eigendom

Voor grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit op land is het…

Lees meer

Bedrijventerreinen aardgasvrij

Aardgasvrij maken van bedrijventerreinen kan een essentiële bijdrage leveren aan…

Lees meer

RES ontregelt de ruimtelijke ordening van Nederland

Wie de Regionale Energie Strategie (RES) heeft bedacht, zal zich…

Lees meer

Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van m.e.r.?

Die vraag beantwoorden is niet zo eenvoudig zo blijkt uit…

Lees meer

Van milieu naar omgevingseffect rapportage

De Omgevingswet beoogt belangen van ruimtelijke kwaliteit, gezondheid, milieu, natuur…

Lees meer