Blog

Stikstofcrisis en het belang van gezamenlijk feitenonderzoek

Het hing in de lucht, de experts die ik ken…

Lees meer

Dashboard stedelijke regio’s: meer inzicht met minder data

De politiek kan meer doen met minder data als er…

Lees meer

Transitieopgaven en luchtvaart zijn een integrale 3D opgave

De energietransitie, duurzame mobiliteit en circulaire economie zijn de nieuwe…

Lees meer

Dashboard voor duurzame stedelijke regio’s

De energietransitie, duurzame mobiliteit en circulaire economie zijn de nieuwe…

Lees meer

Het waterstofperspectief in de energietransistie

De uitzending van Tegenlicht gezien over waterstof? Mooie uitzending, maar…

Lees meer

Lelystad en Schiphol schieten doel voorbij

In 2008 is aan de Alderstafel het besluit genomen om…

Lees meer

Klimaatakkoord: wat is politiek wijs om te doen?

De doelstelling is helder, 49% CO2-reductie in 2030. Nu is…

Lees meer

Energiebesparing missing link in klimaatakkoord

Voor de zomervakantie zijn de contouren van het klimaatakkoord gepresenteerd….

Lees meer

De omgevingswet is een transitieopgave

“De Omgevingswet is in alle opzichten een transitieopgave”, stelt Jan…

Lees meer