Energietransitie verder brengen?

Energietransitie

In dertig regio’s zijn gemeenten, provincies en waterschappen op zoek naar geschikte locaties voor wind- en zonneparken. De weerstand tegen deze aanpak in de Regionale Energie Strategie (RES) neemt toe. Burgers zijn te weinig betrokken bij de voorbereiding van de plannen voor deze energietransitie. De legitimiteit van de besluitvorming over RES staat ter discussie, het uitvoeren van een milieueffectrapportage is niet verplicht. Goede landbouwgrond wordt uit de markt genomen, velen maken zich zorgen over de blijvende veranderingen van het landschap. Hoewel RES-regio’s de zonneladder als uitgangspunt hebben, komt er in de praktijk weinig terecht van eerst zon-op-dak. De mineur in de landbouw in combinatie met de SDE+ regeling zorgen voor een pallet aan zonneparken waar gemeenten maar weinig tegen kunnen doen.

Energietransitie op bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen kunnen een essentiële bijdrage leveren aan de energietransitie. Daken van bedrijfsgebouwen worden veel te weinig benut voor zonnepanelen. Bedrijventerreinen bieden milieu ruimte voor energie activiteiten, zoals:

 • installaties die groengas en/of warmte produceren;
 • opslag van waterstof en groengas;
 • rioolwaterzuiveringsbedrijven die restwarmte leveren;
 • onttrekking van aardwarmte (geothermie).

Bedrijventerreinen zijn ook geschikte locaties voor snel laadstations en inductieladen en kunnen als hub functioneren voor elektrische stadsdistributie.

Energietransitie met Stedeling

Aardgasvrij maken van bedrijventerreinen

Weinig gemeenten nemen bedrijventerreinen op in de Transitievisie Warmte die ze eind 2021 moeten vaststellen. Niet zonder reden, want bedrijventerreinen aardgasvrij maken is complex:

 • Er is doorgaans wel een bedrijf dat aardgas nodig heeft voor zijn primaire proces;
 • De meeste bedrijven zijn kleinverbruiker en zien minder voordelen in het treffen van energiebesparende maatregelen;
 • Ook zijn er bedrijfsverzamelgebouwen met een (onbekende) eigenaar en meerdere huurders;
 • Voor midden- en grootverbruikers kan een warmtenet in combinatie met individuele oplossingen uitkomst bieden, maar hoe krijg je ondernemers mee?

Deze diversiteit maakt de energietransitie complex. Een bedrijventerrein in één keer van het aardgas afhalen gaat niet. Hoe dan wel? Beginnen met belemmeringen wegnemen en ondernemers ontzorgen en hen verleiden om te investeren in energiebesparende maatregelen. Energiecoaches kunnen inzicht geven in energiebesparingsopties en (vrijblijvend) offertes aanvragen bij bedrijven die deze maatregelen kunnen uitvoeren. Ondernemers die hun ervaringen delen met andere ondernemers, o.a. via het organiseren van bedrijfsbezoeken. Aantrekkelijke leningen, subsidies en fiscale instrumenten zijn nodig om investeringen aantrekkelijk te maken.

Hoe zit het met de energietransitie? Stedeling

Wat u van ons mag verwachten?

Stedeling beschikt over organiserend vermogen. Wij kunnen u ondersteunen bij het bij elkaar brengen van partijen en het opstellen van een plan van aanpak. Wij combineren een brede inhoudelijke kennis met procesvaardigheden en persoonlijke skills:

 • Communicatief: effectief leiding geven aan overleggen/werksessies, de vraag achter de vraag helder krijgen, goed luisteren;
 • Scherpe analyses: complexe informatie snel doorgronden en komen tot de kern van een probleem, strategische opgaven vertalen naar concrete doelen;
 • Creatief: signaleren en benutten van kansen, verbeeldingskracht, open staan voor verschillende oplossingen voor een probleem;
 • Sociaal vaardig: goed inlevingsvermogen, op samenwerking gericht, betrokken, betrouwbaar en integer;
 • Organiserend vermogen: overzicht houden, resultaatgericht, anderen enthousiasmeren, projectdoelen vertalen in een concreet plan van aanpak.

Energietransitie met Stedeling

We gaan graag met u in gesprek over hoe we de energietransitie voor bijvoorbeeld uw gemeente in kaart kunnen brengen en een goede start kunnen realiseren. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.