Bruidsschat

De bruidsschat bevat een grote diversiteit aan juridische regels over lokaal milieubelastende activiteiten. Het gaat om:
• Regels die voorwaarden stellen aan activiteiten met het oog op de bescherming van milieu, gezondheid, veiligheid en monumenten;
• De afbakening van bronnen (geluid, geur) en kwetsbare gebouwen;
• Regels voor milieu- en akoestisch onderzoek;
• Regels over wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regels;
• Invulling geven aan de specifieke zorgplicht.

De gemeente kan binnen bepaalde grenzen keuzes maken om die regels over te nemen, aan te passen of te schrappen. Het adequaat beoordelen van die regels vraagt om meer dan alleen juridische kennis. Specialistische kennis en ervaring is nodig van een groot aantal disciplines binnen de gemeente, omgevingsdienst en waterschap. Die opgave vereist effectief projectmanagement en multidisciplinaire samenwerking.

Integrale aanpak

We kiezen voor een brede integrale aanpak, waarbij vakspecialisten, juristen, toezichthouders, handhavers en vergunningverleners van de gemeente en van omgevingsdienst en waterschap worden betrokken. We organiseren kleine multidisciplinaire werkgroepjes rond bepaalde thema’s: bouwwerken, bodem, geluid en geur etc. Hierdoor maken we het niet te complex, houden we overzicht en is het mogelijk om snel en efficiënt te werken.

Primair gaat het bij het beoordelen van de bruidsschatregels om het beantwoorden van de vraag: is het stellen van regels in het omgevingsplan een effectieve oplossing voor het voorkomen en terugdringen van knelpunten en risico’s in de fysieke leefomgeving.

Voor het beoordelen van de regels hanteren we de volgende criteria:
1. Zijn de regels noodzakelijk voor de bescherming van de fysieke leefomgeving?
2. Zijn de regels te handhaven?
3. Zijn er andere instrumenten die knelpunten en risico’s in de fysieke leefomgeving effectiever aanpakken?
4. Bieden de regels voldoende ruimte voor maatwerk?
5. In hoeverre kan een meldplicht of specifieke zorgplicht waarborgen bieden?
6. Corresponderen de regels met het gemeentelijk beleid?
7. Wat zijn de gevolgen voor bestuurs-, administratieve en uitvoeringslasten?

Wat kan Stedeling bieden?

Wat u van ons kunt verwachten is het effectief organiseren van en leiding geven aan de verschillende werkgroepen en -sessies, goed luisteren en zorgdragen voor een plezierige samenwerking in een goede sfeer. Wij organiseren de afstemming binnen uw gemeente en met de omgevingsdienst en het waterschap. Wij brengen structuur aan door de regels in herkenbare brokken op te delen. Hiermee wordt de verkenning overzichtelijk en behapbaar.

Wat levert het op?

Het resultaat is een onderbouwd voorstel aan de gemeenteraad voor het overnemen, schrappen, aanpassen en/of vervangen van regels door regels van de gemeente. Binnen de gemeente is expertise opgebouwd over de regels van de bruidsschat en het tijdelijk omgevingsplan. Afstemming heeft plaatsgevonden met de omgevingsdienst en de regels van de waterschapsverordening.