Amersfoort/ Stedelijke ontwikkelingsprojecten

Adviseur milieu

De gemeente Amersfoort heeft de ambitie om betaalbare woningen te realiseren op goed bereikbare locaties in de stad. Voorbeelden zijn de Wagenwerkplaats, Kop van Isselt en De Nieuwe Stad. De regeling Woningbouwimpuls (WBI) draagt bij in de financiering ervan. Voorwaarde is dat binnen 3 jaar na toekenning wordt gestart met de bouw. Nog voor het einde van 2023 wil de gemeente een besluit nemen over het bestemmingsplan van enkele WBI-locaties. In de rol van milieuadviseur lever ik hieraan een bijdrage. Mijn werkzaamheden bestaan uit:

  • Integraal beoordelen milieutoelichting bestemmingsplannen verbrede reikwijdte;
  • Coördineren van milieuonderzoeken;
  • Opstellen kaders voor milieu en duurzaamheid;
  • Beoordelen m.e.r.-plicht;
  • Opstellen aanmeldnotities m.e.r. stedelijke ontwikkelingsproject;
  • Opstellen m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen de plannen de procedure volgen van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dan gaat het niet alleen om regels voor het gebruik en het bouwen, maar ook om regels voor milieubelastende activiteiten. Met mijn kennis van milieu, omgevingsplan en bruidsschat kan ik ook bijdragen aan de evenwichtige toedeling van functies aan locaties en het stellen van regels voor milieubelastende activiteiten.