DCMR / Milieueffectrapportage

Adviseur milieueffectrapportage

De Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland, Zeeland en 15 gemeenten. DCMR adviseert gemeenten in Zuid-Holland en de provincie over milieu in ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en milieueffectrapportage. Voor enkele gemeenten treedt DCMR op in de rol van bevoegd gezag. DCMR is het expertisecentrum op het gebied van milieueffectrapportage in Zuid-Holland. In de rol van adviseur milieueffectrapportage lever ik o.a. een bijdrage aan:

  • M.e.r.-beoordelingsbesluiten stedelijke ontwikkelingsprojecten;
  • Beoordelen van en adviseren over (plan-)MER woningbouwprojecten;
  • Adviseren over plan-m.e.r.-plicht Programma Landelijk Gebied, RES, pMIEK en Beleidsherziening Omgevingsbeleid Zuid-Holland;
  • Plan-m.e.r.-plicht Bruidsschat omgevingsplannen;

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet lever ik ook een bijdrage aan de advisering over (plan-)m.e.r.-procedures voor gemeentelijke omgevingsvisies, omgevingsprogramma’s en m.e.r.-beoordelingsbesluiten omgevingsplannen.