Gemeente Amersfoort

Projectleider/adviseur omgevingsplan en m.e.r. – 2020

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een omgevingsvisie en experimenteert in enkele pilots met het omgevingsplan. In de rol van projectleider is het mijn verantwoordelijkheid om met gemeente en omgevingsdienst de regels van de bruidsschat te beoordelen. Het doel is helder krijgen welke regels de gemeente wil overnemen, schrappen of aanpassen aan gemeentelijk beleid. Ook wordt dan duidelijk op welke punten beleid ontbreekt. Daarnaast heb ik een rol als adviseur milieueffectrapportage. Ik adviseer over het plan-MER voor de omgevingsvisie, beoordeel milieueffectrapportages voor grotere gebiedsontwikkelingen en schrijf aanmeldnotities voor stedelijke ontwikkelingsprojecten. In het programma Duurzame stad heb ik een rol als trekker voor het opstellen van warmteplannen voor de bedrijventerreinen De Hoef Oost en Isselt.