Gemeente Eindhoven

Energie en duurzaamheid in ruimtelijke plannen – 2016

De gemeente Eindhoven heeft hoge ambities voor energie en duurzaamheid, maar hoe veranker je die ambities in ruimtelijke planprocessen? De gemeente wilde concrete handvatten krijgen voor het verankeren van energie- en duurzaamheidsambities in programma’s, projecten gebiedsontwikkelingen en bestemmingsplannen. Mijn opdracht was het organiseren van een workshop met verschillende medewerkers van de gemeente. Mijn aanpak bestond uit twee stappen. In de eerste helft van de workshop heb ik geïnventariseerd wat er al is geprobeerd en wat concrete bottlenecks zijn. Hierdoor ontstond een gemeenschappelijk en gedeeld beeld van wat er niet goed gaat en wat beter kan. Tijdens de tweede helft heb ik een korte presentatie gegeven van mogelijke aanpakken en instrumenten om ambities en doelen effectiever te realiseren. Naar aanleiding hiervan is gebrainstormd over kansrijke opties voor de gemeente Eindhoven. Die brainstorm leverde waardevolle ideeën op, zoals een duurzaamheidstoets standaard meenemen in een anterieure overeenkomst, bestemmingsplan verbrede reikwijdte (Crisis- en herstelwet), het meenemen van duurzaamheidscriteria bij innovatief aanbesteden, een duurzaamheidsmodule ontwikkelen voor grond- en vastgoedexploitatie.