Gemeente Oss

Projectleider Omgevingsplan – 2019/2020

De gemeente Oss bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Mijn verantwoordelijkheid is verkennen welke keuzemogelijkheden de gemeente heeft bij het opstellen van het omgevingsplan. Ik ben begonnen met mij een beeld vormen van de relevante onderdelen van het omgevingsplan en de uitvoering van de verkenningen. Mijn ideeën heb ik uitgewerkt in een projectdefinitie. Vervolgens ben ik creatieve werksessies gaan organiseren met medewerkers van verschillende teams en met ketenpartners. Met deze aanpak organiseer ik interesse en betrokkenheid en benut ik de creativiteit bij medewerkers optimaal. De creatieve sessies hebben o.a. betrekking op een gebiedsgerichte aanpak, het toedelen van functies en activiteiten aan gebieden, milieukaarten voor het omgevingsplan, screenen van gemeentelijke verordeningen en beoordelen van rijksregels in de Bruidsschat. Het beoogde resultaat is een concrete handleiding voor het opstellen van het gemeentelijk omgevingsplan.