Projectregisseur energietransitie Peter van de Laak

Gemeente Rijssen-Holten / procesregisseur energietransitie

Procesregisseur energietransitie -2022

De gemeente Rijssen-Holten heeft mij aangetrokken als procesregisseur voor de energietransitie. De gemeente heeft in 2021 geen bod gedaan voor de Regionale Energie Strategie (RES). Bewoners, ondernemers en diverse maatschappelijke organisaties hebben zich fel gekant tegen de mogelijke komst van een groot aantal windturbines. Een participatieproces is gestart onder de vlag van GroenDoenWij (https://groendoenwij.nl). Zeven werkgroepen voor o.a. de woonkernen, bedrijventerreinen, buitengebied werken alternatieven uit voor de opwekking van groene energie en terugdringing van CO2-emissie. Binnen de gemeente is er een groot potentieel aan grote daken voor zonnepanelen. Daarnaast zijn er initiatieven voor zon op agrarische daken, kleinschalige windturbines tot 15 meter hoog. Als procesregisseur ben ik de verbindende schakel tussen de werkgroepen, zorg ik voor de samenwerking en afstemming met de gemeente, bewaak ik de voortgang en stimuleer ik de werkgroepen om kansen op te pakken.