Goossen Te Pas Bouw

Aanmeldnotitie Noack-terrein Amersfoort – 2018

Goossen Te Pas Bouw wil op het voormalige Noack-terrein 48 grondgebonden rijwoningen en 26 appartementen (74 woningen) realiseren. Het Noack terrein ligt ingeklemd tussen de woonwijk Soesterkwartier, spoorzone Amersfoort en de Wagenwerkplaats aan de oostzijde van het plangebied. Mijn opdracht was het opstellen van een aanmeldnotitie (voorheen vormvrije m.e.r.-beoordeling) voor dit project. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van beschikbare milieu-informatie en uitgevoerde milieuonderzoeken. De aanmeldnotitie geeft inzage in de kenmerken van de ontwikkeling, de locatie en mogelijke milieugevolgen. Het opstellen van een MER voor het bestemmingsplan Noack is niet nodig, met behulp van mitigerende maatregelen zijn de belangrijkste milieugevolgen (geluid, externe veiligheid) te beperken.