Groningen / Regionale Energie Strategie

Coördinator Regionale Energie Strategie – 2022

De RES-regio Groningen heeft mij aangetrokken als aanjager en coördinator voor de regionale energiestrategie 2.0. Mijn rol is te zorgen voor de voortgang van verschillende projecten (Elektriciteit, Warmte, Participatie), het opstarten van nieuwe projecten (Monitoring, Economie en werkgelegenheid) en ambtelijke en bestuurlijke afstemming. Voor het werkproces en de besluitvorming is een nieuw governance-model ontworpen. Als RES-coördinator geef ik leiding aan het werkbureau met ondersteuning van een projectsecretaris en projectleiders die elke twee weken elkaar bijpraten over de voortgang. Daarnaast verzorg ik de agenda en documenten voor de beleidsadviesgroep. In de beleidsadviesgroep zitten adviseurs van elke gemeente, waterschap en provincie. Die informeren en adviseren mij over relevante bestuurlijke issues en ontwikkelingen. Ik ben daarnaast voorzitter van de regietafel met enkele bestuurders uit de stuurgroep die zijn gekoppeld aan de genoemde projecten. Een stuurgroep met portefeuillehouders neemt besluiten over projectplannen en producten. De stuurgroep laat zich adviseren door een energietafel waarin alle stakeholders (Enexis, NMF, LTO) zijn vertegenwoordigd. Als RES-coördinator ben ik de verbindende schakel tussen werkbureau, beleidsadviesgroep, regietafel, energietafel en stuurgroep en zorg ik voor samenwerking en afstemming.