Omgevingsdienst IJsselland

Projectleider energie en duurzaamheid – 2018/2019

De omgevingsdienst wil zijn kennis en dienstverlening op het gebied van energie en duurzaamheid versterken en uitbouwen. Toezicht en handhaving van energiebesparende maatregelen bij bedrijven, beoordeling van EED-rapportages en actualisering van vergunningen vragen om investeren in kennis, opleiding en capaciteit. Mijn verantwoordelijkheid was het opstellen van een projectplan energie en duurzaamheid voor de komende jaren en het aansturen van een projectteam. In mijn aanpak heb ik vooral de nadruk gelegd op het faciliteren van opleiding en coaching van medewerkers door externe specialisten, investeren in communicatiemiddelen (website, factsheets) en het organiseren van het kennisnetwerk. Het projectplan geeft inzage in de keuzemogelijkheden en prioriteiten per gemeente voor wat betreft capaciteit, budget, prioritaire branches en activiteiten. Met deze aanpak was het mogelijk om met het bestuur een discussie te houden over de behoefte aan maatwerk per gemeente.