Omgevingsdienst Midden-Holland

Senior-adviseur ruimtelijke ordening en milieu – 2017/2018

De ODMH heeft de ambitie om gemeenten te ondersteunen bij duurzame gebiedsontwikkeling. Aan mij is gevraagd om hiervoor een aanpak te ontwikkelen. Voor mij stond vast dat onderwerpen als energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid en biodiversiteit aanknopingspunten bieden voor duurzame gebiedsontwikkeling. Daarnaast was mij bekend dat er al veel goede instrumenten zijn die bij duurzame gebiedsontwikkeling kunnen worden ingezet. Mijn advies aan de ODMH was om essentiƫle gebiedskennis bij elkaar te brengen in een gebiedsplan. Het gebiedsplan kan dan worden ingezet voor het organiseren van een dialoog met marktpartijen. Het gebiedsplan kan ook de onderlegger zijn bij een openbare aanbesteding. Of de ODMH die rol naar zich toe kan trekken is nog onzeker, omdat gemeenten die meerwaarde van de ODMH moeten zien en die rol ook gunnen.