Omgevingsdienst regio Utrecht

Senior-adviseur ruimtelijke ordening en milieu – 2018

De ODRU geeft milieuadviezen aan de gemeenten in zijn regio over bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Aan mij is gevraagd om de coördinatie en advisering te doen voor de gemeente Stichtse Vecht. Mijn rol was het organiseren en op elkaar afstemmen van de specialistische adviezen op relevante milieu- en duurzaamheidsthema’s. Daarnaast ondersteunde ik projectleiders en medewerkers bij de gemeente bij het door de procedure loodsen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. In deze opdracht kwam het vooral aan op het overzicht houden van de planning van soms wel vijftien verschillende milieuadviezen en oog hebben voor de wensen en belangen van de gemeente. Mijn brede milieukennis en communicatieve en organiserende vaardigheden kwamen daarbij goed van pas.