Projectmatig creëren

Onze visie op projectmanagement

Projecten waarvan het eindresultaat nog niet duidelijk is en hoe daar te komen, hebben onze voorkeur. Dan kunnen wij onze creativiteit en verbeeldingskracht inzetten. We werken niet vanuit vastomlijnde ideeën over het projectresultaat, wel denken we steeds na over de volgende stap. We vertrouwen er op dat oplossingen zich gaandeweg het proces aandienen. Het resultaat ontvouwt zich als het ware na verloop van tijd door stappen te blijven zetten en te experimenteren. Het blijft spannend om te zien of iedereen zich gaat committeren aan het project. De samenwerking in een project draagt uiteindelijk bij aan de kennis en kunde van het team.

De essentie van projectmatig creëren

In een project onderscheiden we vier creatiekrachten:
• persoonlijke kracht: de kernkwaliteiten van projectleider en team;
• vormkracht: slim en vaardig organiseren;
• samenwerkingskracht: samenwerken is samen leren;
• voedingskracht: afdelingshoofden en teamleiders die het belang en meerwaarde zien van het project.

Wat u van ons mag verwachten?

Kenmerkend voor onze werkwijze is:
• een open houding;
• geloof in creatieve oplossingen;
• overzicht houden over de verschillende activiteiten;
• empowerment in plaats van controle;
• in beweging blijven en stappen zetten;
• van tijd tot tijd reflectie op de voortgang;
• goed communiceren en waardering blijven uitspreken over ieders inzet.