Projectmatig creëren

Onze visie op projectmanagement

Een sterke kant van Stedeling is overzicht houden over de verschillende activiteiten en het plannen van activiteiten. Verder geloven we niet zo in controle. Controle hebben is een illusie, zeker als het gaat om mensen die bij het project betrokken zijn. We geloven wel in empowerment, want als er energie is bij de mensen en in het project dan gaan veel zaken vanzelf. Tenminste als je kan loslaten dat de activiteiten op een bepaalde manier moeten worden uitgevoerd en kan accepteren dat de uitkomsten soms anders zijn dan je had verwacht. Ook dat gaat ons goed af, want we laten ons graag verrassen en geloven in creativiteit. We zijn van nature nieuwsgierig en staan open voor de creatieve inbreng van anderen in het project. Essentieel is dat er stappen worden gezet en er beweging, vooruitgang is. Van tijd tot tijd maken we de balans op van de status van het project en bedenken we samen met anderen hoe het verder moet. We denken niet dat je een project van begin tot het einde kunt doordenken. Je moet af en toe reflecteren op de voortgang en resultaten van het project en de volgende stap bedenken.

De essentie van projectmatig creëren is op zoek gaan naar de creatiekrachten in een project

In een project zijn vier creatiekrachten te onderscheiden: persoonlijke kracht, vormkracht, samenwerkingskracht en voedingskracht. Bij persoonlijke kracht gaat het om het optimaal gebruik maken van de kernkwaliteiten van ons bureau als projectleider en van de anderen in het team. Vormkracht gaat over de hulpmiddelen, vakkennis en methodieken. Voor ons is dat het gebruik van creatieve werkvormen. Samenwerkingskracht duidt op het geloof in het vermogen van betrokkenen om gezamenlijk te creëren. Voorwaarde is dat ideeën helder worden gecommuniceerd en er een stimulerende werksfeer wordt gegenereerd. We doen dat door met enige regelmaat het doel en de gekozen werkwijze toe te lichten bij afdelingen, teams en bijeenkomsten. Dat draagt weer bij aan de voedingskracht voor het project. Als teamleiders en afdelingshoofden het belang en meerwaarde gaan zien van het project, dan is het beschikbaar stellen van menskracht, geld en tijd makkelijker bespreekbaar.

Afbeelding: De vier creatiekrachten van projectmatig creëren

Projectmatig creëren is bij uitstek geschikt in een omgeving die ruimte biedt voor experimenten en creativiteit

Projecten waarvan nog niet helemaal duidelijk is wat het eindresultaat moet zijn en hoe tot dat eindresultaat te komen, hebben onze voorkeur. We kunnen dan onze creativiteit en verbeeldingskracht inzetten. We kunnen ook goed met chaos en onzekerheid omgaan, omdat we uit ervaring weten dat de oplossingen zich gaandeweg aandienen. Belangrijk is om stappen te zetten, te durven experimenteren en de deelnemers aan het project de ruimte en vrijheid te geven. We hebben geen vastomlijnde ideeën over het projectresultaat, wel zijn we voortdurend bezig met de volgende stap. Het resultaat ontvouwt zich als het ware na verloop van tijd. Het is onze ervaring dat de werkwijze van projectmatig creëren ook anderen aanspreekt die bij het project worden betrokken. Het is altijd spannend of het gaat lukken om de mensen enthousiast te krijgen en te zien dat ze zich committeren aan het project. Als eenmaal duidelijk wordt wat het project gaat opleveren, gaan meer mensen zich inzetten voor het project. Goed communiceren over het project en waardering uitspreken over ieders inzet is en blijft belangrijk.