Stedeling

Het verhaal van Stedeling

De start van Stedeling is geen weldoordachte uitgestippelde route geweest. Zoals zo veel ambities en ideeën was ook het idee voor Stedeling aan voortschrijdend inzicht onderhevig. Wat centraal bleef staan is de passie voor milieu, ruimte en duurzame ontwikkeling.

De duurzame ontwikkeling van steden kent ook geen uitgestippelde route. Waar sta je als gemeente en welke mogelijkheden bieden de grenzen? Juist door vast te houden aan een duidelijke visie kan de route variëren maar uiteindelijk bijdragen aan het gewenste resultaat. Dat is waar we bij Stedeling ons specialisme van hebben gemaakt.

Projectmatig creëren

Projecten waarvan nog niet helemaal duidelijk is wat het eindresultaat moet zijn en hoe tot dat eindresultaat te komen, hebben onze voorkeur. We kunnen dan onze creativiteit en verbeeldingskracht inzetten. We kunnen ook goed met chaos en onzekerheid omgaan, omdat we uit ervaring weten dat de oplossingen zich gaandeweg aandienen. Belangrijk is om stappen te zetten, te durven experimenteren en de deelnemers aan het project de ruimte en vrijheid te geven. We hebben geen vastomlijnde ideeën over het projectresultaat, wel zijn we voortdurend bezig met de volgende stap. Het resultaat ontvouwt zich als het ware na verloop van tijd. Het is onze ervaring dat de werkwijze van projectmatig creëren ook anderen aanspreekt die bij het project worden betrokken. Het is altijd spannend of het gaat lukken om de mensen enthousiast te krijgen en te zien dat ze zich committeren aan het project. Als eenmaal duidelijk wordt wat het project gaat opleveren, gaan meer mensen zich inzetten voor het project. Goed communiceren over het project en waardering uitspreken over ieders inzet is en blijft belangrijk. 

Mijn bronnen

  • Jo Bos & Ernst Harting (2006), Projectmatig creëren 2.0. Schiedam: Scriptum
  • Sasja Dirkse-Hulscher & Angela Talen (2019), Het Groot Werkvormenboek deel 1. Amsterdam: Boom.
  • Peter Senge (1992), De vijfde discipline. De kunst en praktijk van de lerende organisatie. Schiedem: Scriptum.
  • David Allen (2018), Getting Things Done. De kunst van stressvrije productiviteit. Amsterdam: Bruna Uitgevers.

ISOCARP

Als lid van ISOCARP, International Society of City and Regional Planners, was Stedeling betrokken bij de organisatie van het 50-jarig jubileumcongres ‘Cities save the world, Let’s reinvent planning’. Dit congres vond plaats van 19 t/m 23 oktober 2015. Onderdeel van dit congres was een tweedaagse workshop in Deventer over de ontwikkelingen in de Omgevingswet en experimenten met het gemeentelijk omgevingsplan.

Stedeling stond tot 2019 bekend als Milieuregie.