Peter van de Laak

Wat mij beweegt is een bijdrage leveren aan de transitie van het omgevingsbeleid en de ontwikkeling naar een duurzame stad. Hoe dat te doen en te bereiken is vaak niet duidelijk. In die situatie ben ik in mijn element. Mijn kennis, creativiteit en verbeeldingskracht komen dan goed van pas. Ik heb het zelfvertrouwen dat oplossingen zich gaandeweg aandienen als je maar stappen blijft maken.

Als eenmaal duidelijk wordt wat het project gaat opleveren, gaan meer mensen zich inzetten voor het project. Veel zaken gaan vanzelf als er energie is bij de mensen in het project. Van tijd tot tijd maak ik de balans op van het project. Een project kun je niet van begin tot het einde doordenken. Met enige regelmaat reflecteren op de voortgang en bereikte resultaten is nodig om te weten wat de volgende stap is.

Peter van de Laak

Wat u van mij mag verwachten:

  • Communicatief: ik schrijf heldere beknopte rapportages, vraag door om een probleem helder te krijgen, kan goed luisteren, geef effectief leiding aan overleggen/werksessies.
  • Analytisch: kan complexe informatie snel doorgronden, kom snel tot de kern van een probleem, vertaal strategische opgaven naar concrete doelen, weet intuïtief welke oplossingen kunnen werken.
  • Creatief: heb verbeeldingskracht, bedenk verschillende oplossingen voor een probleem, durf te experimenteren met andere aanpakken, signaleer en benut kansen.
  • Sociaal vaardig: ik maak gemakkelijk contact, ben een betrokken professional die mensen voor zich weet in te nemen, heb een goed inlevingsvermogen, ben op samenwerking gericht, betrouwbaar en integer.
  • Organiserend vermogen: ik houd het overzicht over een project, ben resultaatgericht, weet anderen te enthousiasmeren voor een aanpak/project, weet projectdoelen te vertalen in een concreet plan van aanpak.

MER Zeeuwse Omgevingsvisie

Voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 heeft Stedeling het proces en de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) opgestart. Voor vier onderscheidende gebieden (landelijk en stedelijk gebied, kust en deltawateren, havens en industriegebieden) is de huidige situatie en autonome ontwikkeling geïnventariseerd als startpunt voor de m.e.r.

Per gebied zijn de economische, sociale en ecologische voorraden inzichtelijk gemaakt, evenals relevante afwentelingsmechanismen. In vier afsluitende sessies is aan participerende stakeholders de opdracht gegeven om per gebied de dynamiek en samenhangen (het ‘verhaal’) te reconstrueren. Hoe is het zo ver gekomen, welke factoren hebben daarin een dominante rol gespeeld, wat was de rol van de provincie, hoe gaat het verder als er niets wordt gedaan? Betrokken stakeholders op deze wijze het ‘verhaal’ laten vertellen, is een manier om het proces van de milieueffectrapportage te laten aanhaken op dat van de Zeeuwse Omgevingsvisie.

Omgevingsplan Oss

Voor de gemeente Oss organiseert Stedeling verkenningen voor het Omgevingsplan. In een projectdefinitie zijn de uitdaging, aanleiding en doelstelling van het project, het beoogde projectresultaat, de afbakening, gebruikers, randvoorwaarden en de relatie met andere projecten beschreven. Een twintigtal activiteiten is gedefinieerd waarvoor verkenningen in de vorm van creatieve werksessies worden georganiseerd. Medewerkers van diverse afdelingen worden hiervoor uitgenodigd. Per werksessie wordt een werkvorm bedacht met concrete opdrachten en vragen die in kleine groepen worden uitgewerkt. Dit levert verrassende ideeën en perspectieven op die in volgende sessies worden uitgediept.